Брикети торфові для комунально-побутових потреб

Продукція: брикети торфові для комунально-побутових потреб.
Продукція сертифікована.
Сертифікат видано 27.07.2017 року.
Торфобрикет відповідає вимогам: ДСТУ 2042-92.
Масова доля загальної вологи: 19,7% при нормі 20%.
Зольність (Ad): 20,1% при нормі ДСТУ 23%.
Механічна цінність: 94% при нормі 94%.
Калорійність перевищує норму. Калорійність 3740 при нормі 3500.
Радіонукліди відсутні.

Торфобрикети є найбільш дешевим висококалорійним паливом для вироблення теплової енергії. За своєю вартістю вони є найбільш конкурентоспроможними у порівнянні з вугіллям, мазутом, природним газом.

Торфобрикети являють собою продукт збагачення та переробки видобутого паливного торфу.

Характеризуються середньою теплотою згорання – в межах 14,9 МДж/кг (для порівняння – теплота згорання природного газу становить 31,8 МДж/куб. метр). Тобто дві тонни торф’яних брикетів дають майже стільки ж тепла як одна тисяча кубічних метрів природного газу.

Як енергетична сировина торф, у порівняні з вугіллям, має низку переваг, а саме:

  • істотно, у 2-3 рази, меншу питому вартість одиниці маси палива, що приведена до теплотворної спроможності;
  • гранично низький вміст сірки, що складає 0,15% у торфі. Проти 2-4% у вугіллі;
  • помітне зменшення витрат на паливо підготовку;
  • великий вихід летючих речовин у торфі (близько 70%) забезпечує гарні умови розпалювання топки;
  • золу після спалювання брикету можна використовувати для розкислювання сількогосподарських ґрунтів та як мінеральне добриво.